14. Proces en vervolgtraject

Er zijn al veel stappen gezet het afgelopen jaar en er zijn er nog veel te maken in toekomst. De planning is ter indicatie: naarmate de tijd vordert, zullen de mijpalen steeds concreter worden.

15. Stedenbouwkundige inpassing

16. Voormalige bebouwing kazerne met kadastrale grenzen

17. Uitsnede plankaart bestemmingsplan binnenstad